top of page

wat we doen

Admissions: Section Title

naft

Binnen NAFT (Naadloos Flexibel Traject) geloven we dat elke jongere krachten, talenten en leergierigheid in zich heeft. We gaan samen op zoek hoe we dat vermogen en de kansen kunnen vergroten op school.

Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien. Ook de context speelt hier een belangrijke rol die we telkens meenemen. NAFT zoekt naar een diversiteit aan mogelijkheden om een maatgericht, flexibel traject uit te werken.

Het (anders) leren omgaan met conflict en spanning, cirkelgesprekken, herstelgesprekken, het coachen van leerkrachten, … zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

aanloopfase

De aanloopfase is een traject dat bedoeld is om leerlingen voor te bereiden naar een duaal leren toe. Jongeren in een aanloopfase dienen steeds ‘arbeidsbereid’ te zijn maar nog niet ‘arbeidsrijp’.

wwin

WWIN staat voor Werk en Welzijn integratie en richt zich op jongvolwassenen (18-30 jaar) die nood hebben aan een intensieve en aanklampende begeleiding om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

aura xs

De expertise die Aura heeft met jongeren zetten we in bij kinderen. Door te participeren in het klasgebeuren, individueel sociale vaardigheden aan te bieden, de klasgroep positief te beïnvloeden en weerbaarder te maken willen we de stijgende tendens van uitsluiting in het basisonderwijs tegengaan.
Wij vinden het immers belangrijk dat kinderen hun plek kunnen behouden op school, gezien dit een cruciaal aspect is in de levensloop van een kind.

AURA-11
AURA-87
AURA-112
bottom of page