top of page

wat we doen

Admissions: Section Title

naft

Binnen NAFT (Naadloos Flexibel Traject) geloven we dat elke jongere krachten, talenten en leergierigheid in zich heeft. We gaan samen op zoek hoe we dat vermogen en de kansen kunnen vergroten op school.

Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien. Ook de context speelt hier een belangrijke rol die we telkens meenemen. NAFT zoekt naar een diversiteit aan mogelijkheden om een maatgericht, flexibel traject uit te werken.

Het (anders) leren omgaan met conflict en spanning, cirkelgesprekken, herstelgesprekken, het coachen van leerkrachten, … zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

aanloopfase

De aanloopfase is een traject dat bedoeld is om leerlingen voor te bereiden naar een duaal leren toe. Jongeren in een aanloopfase dienen steeds ‘arbeidsbereid’ te zijn maar nog niet ‘arbeidsrijp’.

wwin

WWIN staat voor Werk en Welzijn integratie en richt zich op jongvolwassenen (18-30 jaar) die nood hebben aan een intensieve en aanklampende begeleiding om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

aura xs

Aura XS is expert in het werken met klasgroepen waar onderlinge relaties en dynamiek een veilige leercontext in het gedrang brengen in het lager onderwijs. Dit is vaak een gevolg van pestsituaties, aanslepende conflicten, uitdagend of moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen.  

We benaderen deze situaties vanuit een groepsdynamisch en herstelgericht kader met als doel de algemene veiligheid te verhogen. We doen dit door sterk in te zetten op de verbinding tussen de leerlingen en met hun meester/juf. Vaak moeten onderlinge relaties hersteld worden en moeten we op zoek naar positieve acties.  

AURA-11
AURA-87
AURA-112
bottom of page