top of page

stage in aura?

Met Aura hebben we als missie: 

Aura is er voor kinderen en jongeren voor wie leren en werk een uitdaging is. We zetten in op het versterken van de verbinding met zichzelf, context, opleiding/werk en de ruimere samenleving.

Aura is er om structureel beweging te maken in onderwijs, opleiding en werk zodat deze een plaats kunnen zijn waar men zich goed voelt en de eigen mogelijkheden kan vergroten.

Hiervoor werken we (pro)actief samen in een gedeelde verantwoordelijkheid.

We zetten ons elke dag in om deze missie waar te maken in het werkveld. We heroriënteren jongeren, herstellen conflicten, beïnvloeden schoolsystemen en geven de context van jongeren een plaats. Naast deze dagdagelijkse opdracht, willen we ook op mens niveau verschil maken. We proberen zoveel mogelijk mensen op een positieve manier mee te nemen in onze visie/missie. We hopen dat ze hierdoor enthousiast worden en er zelf mee aan de slag gaan. Daarom willen met Aura ook een plaats zijn waar studenten en collega’s in wording de kans krijgen zich te ontplooien en mee te groeien in ‘onze manier van werken’. Ook voor hen willen we “een plaats zijn waar ze zich verder kunnen ontplooien en hun kansen verhogen.”

Dit betekent dat we als volledig team onze schouders zetten onder het stagetraject van de student die ons wordt toevertrouwd. We streven ernaar kansen te creëren zodat stagiairs hun leerdoelen kunnen behalen. De stagiair krijgt een stagebegeleider toegewezen die wekelijks tijd maakt voor een ontwikkelingsgesprek waarin open spreken, reflectie en feedback centraal staan. 
We nodigen de stagiair uit om mee op pad te gaan in individuele trajecten of met ons groepsaanbod.  

Om elke stagiair alle kansen te geven, kunnen we als team 2 stagiairs tegelijk ondersteunen, namelijk 1 iemand voor langere duur en 1 iemand voor kort intensief. Indien de stagetermijn niet of nauwelijks overlapt, kunnen we meerdere stagiairs per jaar ontvangen. 

Van stagiairs verwachten we een kritische, reflectieve houding op hun en ons handelen. We vragen hen ons mee te inspireren met input uit hun opleiding. Dit kan zowel over theoretische kaders gaan, als over in te zetten methodieken. We dagen hen uit om aangeboden kansen te grijpen en mee verantwoordelijkheid te dragen voor onze dagelijkse opdracht. 

vacatures

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures

 Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Contacteer ons en we bekijken samen de mogelijkheden.

bottom of page