top of page

NAFT

Binnen NAFT geloven we dat elke jongere krachten, talenten en leergierigheid in zich heeft. We gaan samen op zoek hoe we dat vermogen en de kansen kunnen vergroten op school. Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien. Ook de context speelt hier een belangrijke rol die we telkens meenemen. NAFT zoekt naar een diversiteit aan mogelijkheden om een maatgericht, flexibel traject uit te werken. Het (anders) leren omgaan met conflict en spanning, cirkelgesprekken, herstelgesprekken, het coachen van leerkrachten, … zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

News & Events: Section Title

Elk traject start met de aanmelding via het CLB. Vanaf dat moment worden alle actoren (school, CLB, leerling, ouders, andere sleutelfiguren, …) betrokken bij het traject. We luisteren naar waar bezorgdheden, noden, engagementen en krachten liggen, we zoeken en bepalen samen waar we voor zullen gaan. Naast individuele gesprekken, klasgesprekken en het coachen van leerkrachten, hebben we ook een aantal workshops waar jongeren op kunnen aansluiten, telkens vanuit een specifiek thema/vaardigheid die

 

We streven telkens naar het behouden van de band tussen de leerling(en) en de school in functie van gekwalificeerde uitstroom. Elk traject wordt gekenmerkt door een waarderende en verbindende aanpak. Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten werkt NAFT complementair aan en nauw samen met de onderwijsinstelling en het CLB. 

 

NAFT wordt aangeboden door 20 schoolexterne organisaties die door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd worden. Aura is hier 1 van. 

 

Duur? Een NAFT duurt zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Bij de start van een traject wordt telkens een moment vastgelegd waarop we met alle partijen evalueren hoe het loopt en beslissen we samen hoe het vervolg er indien nodig zal uit zien.

 

Naast individuele gesprekken met jongeren, cirkelgesprekken met klassen en/of leerkrachten, geven we met Aura enkele workshops rond bepaalde thema’s/noden waar jongeren tijdens hun traject aan kunnen deelnemen en meenemen in hun proces.

Workshops

 • Sport
  Sport
  Op vraag kan er in groep of individueel gesport worden. We bieden een brede waaier van mogelijke sporten aan.
 • CTRL ALT DEL
  CTRL ALT DEL
  Is een toetsencombinatie waarbij je een overzicht krijgt van alle processen die bezig zijn op de computer, je kan deze onder de loep nemen en indien gewenst één of meerdere processen aanpassen of beëindigen. Dit doen wij ook, maar dan met onszelf.
 • Individuele sociale vaardigheidstraining (SoVa)
  Individuele sociale vaardigheidstraining (SoVa)
 • Koken & bakken
  Koken & bakken
  In deze twee workshops werken de jongeren in duo’s samen aan bereiding. Iedere jongere werkt op zijn niveau en tempo.
 • Crea-1
  Crea-1
  In deze workshop kunnen de jongeren, afhankelijk van hun interesse, ervaringen of vaardigheden individueel aan een artistiek stuk werken.
 • Crea-dynamics
  Crea-dynamics
  De workshop crea-dynamics draait rond creativiteit, samenwerking en sociale vaardigheden.
 • Hondenfluisteraar
  Hondenfluisteraar
  Hoe reageren honden op menselijk gedrag en met welk gedrag kunnen we dat positief beïnvloeden? In deze workshop gaan we op zoek hoe onze emoties en gedraging een invloed hebben op het gedrag van honden.
 • Citylife
  Citylife
  De stad als terein om te leren en te ervaren. We vertrekken vanuit de positieve en negatieve 'ervaringen' die de jongeren reeds gehad hebben met de stad. We bezoeken plekken die voor de jongere van bijzondere waarde zijn en leren vooral van elkaar.
 • Individuele rouwverwerking
  Individuele rouwverwerking
  Hoe omgaan met verlies in de breedste zin van het woord.
 • Living
  Living
  Living: de living zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:  ['lɪvɪŋ] woonkamer Living (Eng): 1. support oneself 2. have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations 3. pursue a positive and satisfying existence

leerrechtplekken op maat​

Forta Kune

Heerlijkheid van Heule  

Kringloopcentra

bottom of page