top of page

WWIN

WWIN staat voor Werk en Welzijn integratie en richt zich op jongvolwassenen (18-30 jaar) die nood hebben aan een intensieve en aanklampende begeleiding om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

News & Events: Section Title

Er is sprake van een kernpartnerschap bestaande uit W13 (promotor) en vier uitvoerende partners (Mentor vzw, Groep Intro, Aura &, CAW). Dit partnerschap wordt aangevuld met lokale partners uit drughulpverlening, psychische ondersteuning, basiseducatie, opleidings- en werkvloeren,… in zeer nauwe samenwerking met bestaande lokale initiatieven en de lokale besturen.

De jongvolwassene krijgt na aanmelding een ‘compagnon de route’ (WWIN-coach) toegewezen die meehelpt om zijn/ haar positie in de samenleving te versterken. Naast deze individuele begeleiding wordt er op basis van de noden een modulair groepsaanbod uitgewerkt. Op deze manier kan er extra inhoud en ondersteuning gegeven worden, wordt het isolement doorbroken en is er ruimte voor peer-coaching.

Samen met de medewerkers van vzw Mentor & Groep Intro staat Aura en vzw Oranjehuis in voor het aanbieden van individuele en groepsmodules. Vertrekkende vanuit een waaier aan expertise op vlak van herstelgericht werken, positieve heroriëntering, creëren van een rustplaats, algemene vorming, sociale vaardigheden, weerbaarheid, drugpreventie, rouw en verlies,… zetten we mee onze schouders onder dit project.

Meer weten over het project? Surf naar W13 - WWIN of scan de onderstaande QR-Code.

Deelnemende organistaties:

Dit project is mogelijk dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

bottom of page