top of page

OAL - learn to work

Met het project Ondersteuning Alternerend Leren 'OAL... Learn to Work' bieden wij begeleidingstrajecten aan voor arbeidsrijpe en/of arbeidsbereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken. 

News & Events: Section Title

Met het project Ondersteuning Alternerend Leren 'OAL... Learn to Work' bieden wij begeleidingstrajecten aan voor arbeidsrijpe en/of arbeidsbereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken. 

Via het versterken van hun competenties beogen we hen voor te bereiden op een leerervaring op de werkplek of te ondersteunen op de werkplek. 

De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. 

 

De meerwaarde binnen dit project is dat we voor elke jongere een begeleidingstraject op maat kunnen realiseren, waarbij we verschillende componenten kunnen combineren naargelang de noden en de competenties van de jongere. 

 

De mogelijke componenten van het begeleidingstraject op maat zijn :  

 

Interne vorming 

Binnen de interne vorming verzorgen we opleidingen binnen twee sectoren, nl. horeca en klusjes/verbouwingen.  

Deze opleidingen gaan door binnen onze eigen organisatie, voor horeca in een daartoe ingerichte opleidingskeuken en voor klusjes/verbouwingen op verschillende werkvloeren binnen onze organisaties. 

Met deze vorming bereiden we onze jongeren voor op de fase arbeidsdeelname of een duaal traject waarbij we een versterking beogen van de competenties van arbeidsbereide leerlingen en waarbij er gewerkt kan worden aan vaktechnische, loopbaangerichte en arbeidsgerichte competenties.  

Met deze vorming beogen we ook om alle leerlingen die arbeidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn en die overwegen om op termijn in de fase arbeidsdeelname of een duale opleiding te stappen, maximaal de kans te geven om deze stap te kunnen zetten. 

 

Vorming op externe stageplaatsen 

Om de realiteit zo sterk mogelijk te benaderen, organiseren we stages in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld.  Onze stageplaatsen situeren zich zowel in de privé sector als in de zorgsector (zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, kinderdagverblijven, voor- én naschoolse opvang,..).  

 

Begeleiding naar arbeidsdeelname 

De jongere gaat samen met de trajectcoach op zoek naar gepaste jobs en leert het solliciteren stapsgewijs aan. 

  

Begeleiding op de werkvloer 

Ook tijdens een tewerkstelling kan de jongere verder begeleid worden onder O.A.L   
Er worden op regelmatige basis begeleidingsgesprekken gepland op de werkvloer. 

 

Vlucht Vooruit 

 

Vzw Oranjehuis is partner van het project Vlucht Vooruit 

https://jongerenatelier.be/vlucht-vooruit/ 

 

bottom of page